Dodacie podmienky:

Tovar je možné odobrať nasledovne:

a. Osobným odberom v stavebninách na adrese: Panónska cesta 3684/18, 851 01 Bratislava

b. Dodaním na adresu kupujúceho prostredníctvom externého dopravcu. Cenu a dodacie podmienky určuje dopravca.

c. Dodaním na adresu kupujúceho priamo od výrobcu. Cenu a dodacie podmienky určuje výrobca. Dodacie podmienky jednotlivých výrobcov nájdete v hornom menu v sekci DOPRAVA.

Platobné podmienky:

Úhradu kúpnej ceny je možné uskutočniť týmito spôsobmi:

a. V hotovosti, alebo kartou pri osobnom odbere zo skladu predávajúceho. Predávajúci vystaví pokladničný doklad z fiškálnej pokladnice.

b. Bezhotovostne na účet predávajúceho na základe predfaktúry. Ako variabilný symbol uvedie kupujúci číslo predfaktúry. Predávajúci vystaví po úhrade faktúru.