Široký výber plotových tvárnic od značky DITON.

Doprava do AT aj HU.

Vyberte si tvárnice:

- hladké

- tvárnice A jednostranné

- tvárnice B obojstranné

Striešky k plotu : hladké universal a striešky priebežné štiepané.

Tovar prepravujeme autom s hydraulickou rukou od 3,5t.  až do 22t.  auto s návesom.

Pri objednávke, možnosť grafického návrhu a kladačského plánu zdarma.