Rýchlotuhnúci betón triedy C16/20 na kotvenie prvkov drobnej architektúry bez zvláštnych statických nárokov, ako sú stĺpiky oplotenia a osvetlenia, poštové schánky...

Spracovanie je bez miešania.

Kotvený prvok je fixovaný v požadovanej polohe po cca 1/2 hod ak je spracovanie bez miešania, pri spracovaní s miešaním je prvok kotvený po cca 1 hod.

Parametre
Zrnitosť 0-8mm