Tvárnice z  autoklávovaného pórobetónu kategórie I.

Použiitie na nosné a nenosné obvodové a vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny nízkopodlažných aj viacpodlažných budov. 

Rozmer: 60x25x25 cm

Množstvo na palete: 36ks

Váha palety: 866kg

Spotreba:6,7ks do m2

Profilovanie: S úchopnými kapsami (PDK)